خرید فایل(دانلود جزوه اموزشی پرورش بلوبری )

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان .دانلود جزوه اموزشی پرورش بلوبری . آماده دریافت می باشد./بلوبری,اموزش بلوبری ,پرورش بلوبری ,اموزش کاشت بلوبری ,جزوه پرورش بلوبری /دانلود جزوه اموزشی پرورش بلوبری |1750166|hvs1750166|

جزوه اموزشی پرورش بلوبری

این جزوه از بخش های مانند نیازمندی های محیط(دما و خاک و نحوه ابیاری نور و .. )و نحوه کاشت بذر

و همچنین چنی از خواص های بلوبری مطرح شده است

تعدادصفحه :4

فرمت;pdf